Zesilovač 20W

Tento zesilovač má výkon 20W do zátěže 4Ohmů a pracuje ve třídě A. Je velmi kvalitní, ale protože má velký klidový proud tranzistoru, tak má malou učinnost a dosti hreje. To je asi také jedinná nevýhoda tohoto zesilovače. Zesilovač má velku šířku pásma, a díky třídě A také žádné přechdové zkreslení,při kvalitním vstupním signálu hutné hluboké basy, čisté nižší i vyšší středy a transparentní výšky.
Stručně k zapojení : Signál jde přes oddělovací kondenzátor C1 do báze tranzistoru T1. Tranzistor T1 zajišťuje celkové zesílení poměrem odporů R5/R6. Tranzistor T2 pracuje jako emitorový sledovač, T3 tvoří konstantní zdroj proudu, T4 je koncový zesilovač. Tranzistory T3,T4 musí být izolovaně na dostatečně velikém chladiči, protože zesilovačem prochází trvale velký proud, který se přeměňuje na teplo . Tranzistor T2 je také opatřen chladičem, ale pouze malým ve tvaru písmene U. Napájecí napětí je nesymetrické, 30V, a mělo by být vyfiltrované velkou filtrační kapacitou, nejméně 4700uF na dostatečné napětí, v tomto případě postačí 35V.Seznam součástek
Rezistory
R1,R9 100K
R2 8K2
R3 39K
R4 100R
R5 2K7
R6 220R
R7 560R/1W
R8 2K2
Kondenzátory
C1 svitek 470nF
C2 100uF/35V
C3,C4 220uF/35V
C5 2200uF/35V
Polovodiče
T1 BC560
T2 BD139
T3,T4 2N3055