Zdroj VN

Toto zapojení vytváří vysokofrekvenční vysoké napětí. Využívá vysokonapěťový transformátor z černobílé televize.
Je to snad nejjednodušší schéma jaké může být. Integrovaný obvod NE 555 generuje signál s frekvencí, která odpovídá rezonanční frekvenci VN transformátoru z ČB televize, a to něco kolem 15-20kHz. Vlastní frekvence se nastavuje odporem R1 (nejlepší by bylo dat místo něj potenciometr, kde by šla frekvence nastavit plynule). Signál dále vstupuje do výkonovýho MOSFETu, kterej signál zesílí. Pak do primárního vinutí VN trafa, kde se přemení na asi 24kV.

Úprava VN transormátoru : Musíme odstranit primární vinutí. Je to to, ze kterého jde hodně drátů. Primár navineme nový, a to zhruba 10 závitů drátem 1mm. Sekundární vinutí ( většinou zalité v plastu ) necháme v původním stavu. Můžete experimentovat s počtem závitu na primární straně, pak bude větší napětí na sekundární straně, tranzistor pak ale bude víc hřát, a co víc - hrozí proražení transformátoru.
Výkonový tranzistor umístěte na dostatečně velký chladič !Zde je schéma