Časovač

Zde je schéma jednoduchého spožďovacího obvodu. Zapojení vzniklo z důvodu připojení napětí na D/A převodník, jelikož při posupném zvyšování napětí se převodník nezresetoval. Použití je ale různé a záleží na každém na co ho použije. A jak to funguje ? Začne se nabíjet kondenzátor přes odpor R1 a trimr R3. Trimrem se dá nastavit požadovaná doba spoždění. Trimr má hodnotu též asi 100K. Doba spožděného přitáhnutí relé K1 je v tomto případě kolem 4s ( při natočení trimru na nulový odpor ). Doba se dá taktéž ovlivnit použitým kondenzátorem. 4im větší hodnota, tím vetší je prodleva přitáhnutí relé a naopak. Rezistor R2 paralelně ke kondenzátoru má význam pouze pro jeho vybíjení.
Toto zapojení má jednu nevýhodu - po odpojení napájecího napětí je relé ještě nějaký čas sepnuté. V mé konkrétní aplikaci to nevadí. Zplepšení by jistě nastalo zmenšením odporu R2, taktéž kondenzátoru a zvětšením R1 a trimru R3. To už ale nechám na Vás. Plošný spoj, je-li vůbec potřeba, si snad každý navrhne sám.

Zde je schéma


Hotový časovač